این‌همه شبی که گذشت و نبودید، دعا کردیم یکی بیاید بهترِ ما، خاطرتان خوش شود به خنده‌اش، ملالتان سبُک شود.
ولی دروغ چرا، هیچ‌کدامش «آمین» نداشت.


راز سر به مهر: پدیده ی روتین اعتیاد آوری که کلا باید باشه. وبلاگی که به شکل واضحی حق آب و گل داره تو بلاگستان، با رکورد 10 بار فیلترینگ، و دوباره از نو یک راز سر به مهر دیگه بنا کردن!